پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۴
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل ده جلسه می باشد ، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: درمان پذیرش و تعهد مانند گسلش، پذیرش، تماس با لحظه حاضر، مشاهده خود، ارزش ها و عمل متعهدانه، دسترسی به حسی متعالی از خود، جویباری از آگاهی تغییر ناپذیر، همیشه حاضر و آسیب پذیر و آگاهی بیماری برای رهایی از اضطراب اجتماعی.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

آزمون مهارت اجتماعی

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

پرسشنامه رشد اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)