پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: پذیرش بنیادین احساسات، چالش با طرحواره های هیجانی دردسرساز، ارزیابی اولیه میزان دلزدگی زناشویی، بخشودگی و صمیمیت زناشویی، افزایش قدرت پذیرش احساسات، اقدام متضاد و همجوشی زدایی، اتخاذ موضعی به دور از قضاوت برای هیجان، انجام آزمایش رفتاری جهت آزمودن باورهای هیجانی غلط و تمرین نامه نگاری دلسوزانه.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

۳

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

۱۵