پروتکل طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۹
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: اولویت بندی مسایل و تاثیر آن در چگونگی حل مساله، افکار و نقش آنها در شکل گیری هیجانات و احساسات، مهارت تفکر نقاد، مهارت های تصمیم گیری موثر، مهارت تفکر خلاق و مهارت تفکر نقاد.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

مبانی نظری کیفیت زندگی سالمندی