پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۴
ماخذ
تعداد جلسات
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه افکار خودکشی
پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)
پرسشنامه افکار خودکشی بک