پروتکل قصه درمانی کودکان

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۰
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: کاربرد احساسات و عوامل به وجود آورنده، آشنایی با نتایج منفی رفتار نا سازگارانه مثل لجبازی، اندیشیدن درباره راه حل های مختلف، بازی با کلمات احساسی، اطلاع کودکان در فعالیتهایی که قرار است در جلسات اجرا شود و آشنایی با انواع احساسات، قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی مثبت، مروری بر رویدادهای خوشایند و جنبه های مثبت مربوط به موضوعات و آموزش مهارتهای حل مسئله با تأکید بر نتیجه مثبت تأمل و استفاده از خلاقیت.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)
پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان
چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی
ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی
ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی
پرسشنامه رفتاری کودکان
پروتکل طرحواره درمانی هیجانی ۳
پروتکل پروتکل معنا درمانی ۱۱ ۱۹۵۹
پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی ۲۱
پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» ۶