پروتکل مداخله آموزش ذهن آگاهی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۳
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان سگال و همکاران
تاریخ ۲۰۰۲

توضیحات تکمیلی

پروتکل مداخله آموزش ذهن آگاهی این پروتکل داری هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: هدایت خودکار، استفاده از آموخته ها، حضور ذهن یا تکنیک تنفس، ماندن در زمان حال، افکار حقایق نیستند و اجازه و مجوز. دانلود پروتکل مداخله آموزش ذهن آگاهی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

۸ ۲۰۱۱

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

۲ ۱۳۸۵

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

۱۹۸۴

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

۲

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

۲

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶