پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس : این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: صحبت درباره پیامد های استرس، آموزش آرمیدگی، آموزش مساله گشایی، تمرین آرمیدگی، آموزش فنون حواس پرتی، فن توقف فکر، فن خودگویی مثبت، تمرین تصویر پردازی ذهن و آشنایی با مفهوم مقابله و تفکیک سه روش مقابله (مساله مدار، هیجانی و اجتنابی). دانلود پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

پروتکل آموزش روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»

۶

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

۱۸

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

۴

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

پرسشنامه سبک های مقابله ای

پرسشنامه استرس شغلی