پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۴
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان
تاریخ ۲۰۰۱

توضیحات تکمیلی

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت : مشاوره یا مداخله بخشش از یک برنامه ی دوازده جلسه ای تشکیل شده است. در هفت جلسه ی اول برنامه مشاوره، شرکت کنندگان به برقراری همدلی با کسانی که در حق آنها خطا کرده اند تشویق می شوند. از هر یک از شرکت کنندگان خواسته می شود تا فرد متجاوز خود را شناسایی و نوع رنجش و پیامدهای آن را توصیف نماید. مسائل و شیوه ی کار پنج جلسه بعدی دقیقاً به همان شیوه ی قبل اجرا می شود. با این تفاوت که تمرکز اصلی بر روی قربانی یا کسی که افراد شرکت کننده او را رنجانده اند تغییر می یابد . این پروتکل دارای دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: کشف معنا در طلب کردن و دریافت کردن بخشش ، که تصمیم بر طلب بخشش ، آشکارسازی احساس گناه و شرم. دانلود پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت