پروتکل مشاوره گروهی آدلر

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۸
ماخذ
تعداد جلسات ۱۱
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل مشاوره گروهی آدلر این پروتکل شامل ١١ جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: ايجاد ارتباط‌ و همدلى‌ ، کمک کردن به جهت گیری مجدد، به عمل در آوردن بینش ها و کشف استعاره ی زندگی، كاوش پويش‌هاى فرد، شناخت شيوه‌ى زندگى و عـوامل مـؤثر برآن، کاوش‌کردن پویش‌های‌ فرد، شناخت و چالش‌ با اشتباهات‌ اساسی زندگی و کاوش کردن پویش‌های‌ فرد، شناخت‌ خاطرات‌ اولیه.  دانلود پروتکل مشاوره گروهی آدلر

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش (GEQ)

پروتکل موسیقی درمانی گروهی

۷

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محیط گروهی درورزش