پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲۰
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: حل تمریناتی و مسائل از طریق روش حل مسأله جورج پولیا، بحث و تبادل نظر در رابطه با راهبردهای ارائه شده، آشنایی فراگیران با مهارت های ضروری حل مسأله در کلاس درس و آموزش معلم کلاس برای اجرای روش، مراحل چهارگانه، مهارت های ضروری واشتباهات یادگیرندگان و فنون طرح ریزی برای تدوین طرح درس براساس این روش . دانلود پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۳

پروتکل قصه درمانی کودکان

۱۰

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی