پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت : این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آموزش تکنیک ذهن آگاهی گسلیده و آزمایش سرکوب -عدم سرکوب ، آموزش تکنیک متمرکز کردن توجه بر نشانه های ایمنی، بیان قوانین و اهداف جلسات گروهی/ فرمول سازی مشکل بیماران براساس مفاهیم فراشناختی، تعریف توجه به ابعاد آن و استفاده از تکنیک آموزش توجه و آموزش تکنیک بررسی شواهد مخالف و آماده کردن اعضا برای موانع موجود در به کارگیری تکنیک ها. دانلود پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری فراشناخت

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل اجتماع درمان مدار

۳۰