پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲۱
ماخذ
تعداد جلسات ۸
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی : این پروتکل شامل هشت جلسه می باشد،که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: تبیین گروه درمانی به عنوان آغاز ارتباطی جدید و سالم با دیگران، درک معنا و هدف زندگی، ایجاد زمینه برای همبستگی گروه و ارتباط اعضا، افزایش خودآگاهی، حضور در زمان حال و ترغیب اعضا به بیان احساسات و افکار. دانلود پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

پرسشنامه تحلیل رفتگی

پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل

۲

پرسشنامه تحلیل رفتگی داوران ورزشی

پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان