پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۱۰
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

این پروتکل شامل ده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: فعالیت عمده، تمرکز بر مدل ABCD و فعالیت های رفتاری و فرض های زیر ساخت آنان ، احساس های نا خوشایند، افکار خود آیند منفی همراه با احساس های نا خوشایند کشف گردد و بحث کردن با عقاید غیر منطقی(افکار خود آیند منفی).

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

مبانی نظری هیپنوتیزم شناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

تنظیم رفتاری در ورزش