چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حسین زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت توسط حسین زاده (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٥ گویه می‏باشد. حسین زاده (١٣٩١)، پایایی چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک