ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان : فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده، اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی)، داشتن یک حس بدبینانه و بدون علاقه به تکالیف درسی فرد (بی علاقگی)، و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو (کارامدی پایین) دارد (شائوفلی و همکاران،۲۰۰۲a؛ به نقل از ژانگ و همکاران، می‌توان گفت که موقعیت‌های آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب می‌شود، اگرچه فراگیران در موقعیت‌های آموزشی به عنوان کارمند، کار نمی‌کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند، اما از دیدگاه روان‌شناختی، فعالیت‌های آموزشی و درسی آنها را می‌توان به عنوان یک “کار” درنظر گرفت (سالملا-آرو،۲۰۰۸؛ به نقل از نعامی، ۱۳۸۸).

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی‌علاقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می‌سنجد. پرسشنامه مذکور ۱۵ عبارت دارد که با روش درجه بندی لیکرت ۵۵ درجه‌ای کاملا مختلف تا کاملاً موافق توسط آزمودنی‌ها درجه‌بندی شده است. دانلود پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش

 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

مقیاس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ - نسخه سوم

پرسشنامه فراشناخت - نسخه نوجوانان

۲۰۰۴