ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی طبق نظریه ی کوپر اسمیت عزت نفس ارزش و احترامی است که فرد برای خودش قائل است وبر اساس آن درمورد میزان توانمندهای خود قضاوت می کند.عزت نفس کودکان پیش دبستانی به اندازه کودکان بزرگ تر و بزرگسالان چندان مشخص نیست و معمولا توانایی خود را خیلی زیاد و دشواری تکالیف را کمتر از حد ارزیابی می کنند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عزت نفس دارای ابعاد مختلف شامل عزت نفس جسمانی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی و کلی است.این چک لیست در سال ۱۳۸۶ توسط عزیزی مقدم طراحی شده و برای سنجش عزت نفس کلی، اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و جسمانی کودکان مقطع پیش دبستانی تهیه شده است  که در اختیار مربیان قرار می گیرد و مربیان برای هر یک از کودکان بر اساس مشاهدات خود چک لیست را که شامل ۲۰ سوال است تکمیل می کنند.این چک لیست به صورت مقیاس چهار درجه ای (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم ) می باشد که هر یک از این گزینه ها به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ امتیاز دارند. در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است. نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن نیز در فایل اصلی ذکر شده است. دانلود ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چک‌لیست میزان عزت‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

۱۳۸۶