پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان فابر و اوگین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی ﺗﻮﺳﻂ فابر و اوگین (١٩٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی ﺷﺎﻣﻞ ٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند (اگر در انتهای دوره پرداختام پولی برایم باقی‌مانده باشد، من باید آن را خرج کنم.) به سنجش خرید وسواسی می‌پردازد. ) در پژوهش (رستگار و سیاه سرانی کجوری، ١٣٩٤) ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧ بدست آمد، مطلوب ارزیابی شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی تصمیم خرید مشتریان

۱۳۹۲