پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان فابر و اوگین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی ﺗﻮﺳﻂ فابر و اوگین (١٩٩٢) ارائه ﺷﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ خرید وسواسی ﺷﺎﻣﻞ ٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ سؤالاتی مانند (اگر در انتهای دوره پرداختام پولی برایم باقی‌مانده باشد، من باید آن را خرج کنم.) به سنجش خرید وسواسی می‌پردازد. ) در پژوهش (رستگار و سیاه سرانی کجوری، ١٣٩٤) ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٣ گزارش شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٠/٧ بدست آمد، مطلوب ارزیابی شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خریدهای برنامه ریزی نشده در فروشگاه

مبانی نظری باورهای وسواسی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

تصمیم‌گیری به‌ قصد خرید

۱۳۹۲

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تصمیم‌گیری به ‌قصد خرید

۱۳۹۲