پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محمدي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی
ﺗﻮﺳﻂ محمدی و همکاران (١٣٩١) ارائه ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی (آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر شرکت، علاقه‌مندی به محصولات حامی مالی، قصد خرید و وفاداری به حامی مالی) اندازه گيري كند. در پژوهش محمدی و همکاران (١٣٩١) با استفاده ازنظر اساتید روایی محتوای این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٠/٨٠ به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی