پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان محمدي و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی
ﺗﻮﺳﻂ محمدی و همکاران (١٣٩١) ارائه ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ١٣ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ نقش حمایت‌های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی (آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر شرکت، علاقه‌مندی به محصولات حامی مالی، قصد خرید و وفاداری به حامی مالی) اندازه گيري كند. در پژوهش محمدی و همکاران (١٣٩١) با استفاده ازنظر اساتید روایی محتوای این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٠/٨٠ به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی