پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان کوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی توسط کوهی (١٣٩٥)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٦ گویه می‏باشد . کوهی (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه ارزیابی بخش بندی، بازار هدف و موقعیت یابی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٠٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)