پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان عرب و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی بازیها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند توسط عرب و همکاران (١٣٩٤)، تهیه و تنظیم شده است كه نسخه نهایی این پرسشنامه دارای ٣٧ گویه می‏باشد. عرب و همکاران (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه بررسی بازی ها از نظر مبانی اسلامی تربیت فرزند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری شیوه های فرزندپروری

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

مبانی نظری سبک های فرزند پروری

مبانی نظری تمایل به فرزند آوری

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین

۱۹۷۳

پرسشنامه رابطه والد- فرزندی

۱۹۸۳

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در مدارس

۱۳۹۳

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند