پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان امیدواری و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی توسط امیدواری و همکاران (١٣٨٦)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٣ گویه می‏باشد . امیدواری و همکاران (١٣٨٦)، پایایی پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٢ به دست آورده اند. عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

۲۰۰۱