پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان سرحدی اول
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی توسط سرحدی اول (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 18 گویه (دو پرسشنامه 9 سؤالی) می­باشد. سرحدی اول (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 88/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

مبانی نظری اضطراب ریاضی

مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه در آموزش ریاضی

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

انصاری¬راد