پرسشنامه جغرافیای پزشکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان غفاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه جغرافیای پزشکی توسط غفاری (1395) تهیه و تنظیم شده است و شامل 10 گویه می­باشد. غفاری (1395) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه جغرافیای پزشکی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 787 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه راه‌کارهای توانمندسازی اساتید پزشکی در حوزه آموزش

۱۳۹۴

مطالعه پیامد پزشکی - بررسی حمایت اجتماعی

۱۹۹۱