پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان معصومی قاضی نوری طباطبایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران از ترکیب دو پرسشنامه بازاریابی رابطه مند دوییسی (2005)  و پرسشنامه محقق ساخته معصومی قاضی نوری طباطبایی (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 28 گویه می­باشد. معصومی قاضی نوری طباطبایی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیمه عمر

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

مبانی نظری بیمه کشاورزی

مبانی نظری بیمه

پرسشنامه آگاهی از بیمه

۱۳۹۴

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

۱۳۹۲

پرسشنامه کیفیت خدمات نماینده بیمه

۲۰۰۹