پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کیانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی شامل 3 بخش (پرسشنامه) می­­باشد. اولین پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد  محقق ساخته (کیانی، 1394) مدیریت منابع انسانی است که 6 بعد مورد بررسی قرار داده که این پرسشنامه ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی را در ابعاد مزد تشویقی استخدام و گزینش، متغیر کارگروهها، امنیت شغلی، آموزش مهارتها و ارتباطات بخش مورد بررسی قرار داده است. و دومین ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد استاندارد کیفیت زندگی کاری مدل آلتون  است که ابعاد پرسشنامه شغل و فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی شغلی ،تامین فرصت رشد، امنیت مداوم، محیط کار ایمن و بهداشتی است و سومین پرسشنامه استاندارد بهره وری مدل آچیو است. کیانی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

۱۹۸۰

پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی

۱۳۹۱