پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان کال کوئیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت، توسط کال کوئیت(2001) تهیه و تنظیم شده است و شامل 7 گویه می­باشد.علیخانی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 936/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری