پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان بهرامی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه توسط بهرامی، داورمنش و قزل سفلو (1387) تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­باشد. سیدی (1379) در مطالعه­ای برای تعیین اعتبار سازه ابتدا پرسشنامه را روی 219 نفر از دانش آموزان پایه­ ی اول در پنج مدرسه از مناطق مرکز و جنوب تهران از طریق مصاحبه با مادران آنها اجرا کرد. در تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از اجرای اولیه­ی پرسشنامه قابلیت اعتماد این پرسشنامه 65/ 0 و ضریب همبستگی هر سوال با کل سوالات 29/ 0 تا 60 /0 محاسبه شده است. کودکانی که از این پرسشنامه 45 نمره و یا بیشتر کسب می نمودند به عنوان کودکان دارای رفتارهای پرخاشگرانه تلقی می شدند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

مبانی نظری اقدام به رفتارهای پرخطر

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی کارکنان

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه رفتارهای پرخطر نوجوانان

۱۳۹۰

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی انتظاری

۲۰۰۳

پرسشنامه رفتارهای یادگیری

۲۰۰۰

پرسشنامه سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن

۱۳۹۱

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

۱۳۹۱