پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

مبانی نظری معنویت در محیط کار

مبانی نظری هوش معنوی

پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارائه مراقبت های معنوی

۲۰۰۹