پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانة دانشگاه

۲۰۱۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

۱۳۹۳

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

۱۳۸۵