پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۳
ماخذ
تعداد جلسات ۱۲
نویسندگان گراسك و بارلو
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز : پروتكل گروه‌درمانگري دوازده جلسه‌اي زير مبتني بر درمان‌هاي استاندارد تنظيم‌شده براي اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز و بدون هراس از مكان‌هاي باز است كه توسط گراسك و بارلو (٢٠٠١) و آنتوني و سوينسون (٢٠٠٠) تهيه شده است. توصيفي كوتاه و مختصر از آنچه را در هر جلسه رخ مي‌دهد. این پروتکل شامل دوازده جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: خاتمه دادن به جلسات گروهي و پيشگيري از بازگشت، تمرين مداوم راهبردهاي شناخت – رفتاردرمانگري، آزمون كاهش نشانگان و مواجهة دروني . دانلود پروتکل گروه ‌درمانگری اختلال وحشت‌زدگی همراه با هراس از مکان‌های باز

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه وفاداری مشتری به مکان‌های ورزشی

پروتکل درمانی در گروه ‌درمانگری شناختی- رفتاری اختلال‌های افسردگی و هراس اجتماعی به‌صورت همبود

۱۱