پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۲
ماخذ
تعداد جلسات ۹
نویسندگان
تاریخ

توضیحات تکمیلی

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن : این پروتکل دارای نه جلسه می باشد، که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: ایجاد رابطه درمانی، ایجاد هماهنگی در گروه، معرفی درمانگر، ارزیابی اضطراب اعضا در محیط های خارج، بررسی مدل درمان با اعضای گروه، بررسی تکالیف خانگی، ایجاد تغییرات در گروه و آوردن مردم به عنوان مخاطب و ارئه دادن توسط کاربران اختصاص دادن تکالیف خانگی و تکلیف برای رویارویی در خارج از محیط گروههای درمانگر و ارائه بازخورد مثبت، و بحث در مورد راهبردهای جلوگیری از عود. دانلود پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

۱۶

پرسشنامه اصلاح الگوی مصرف