پروتکل درمان فراشناختی

قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات ۱۲
ماخذ
تعداد جلسات ۱۴
نویسندگان ولز
تاریخ ۲۰۰۹

توضیحات تکمیلی

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي  (MCT) ، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، ٢٠٠٩). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني (افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود. این پروتکل شامل ١٤ جلسه می باشد،که عناوین برخی از این جلسات شامل موارد زیر است: آموزش جهت  به تعويق انداختن افکار پرخاشگرانه و توسعه‌ي هوشياري، برنامه‌هاي رفتاري اصلاح توجه، مواجهه و تجارب جلوگيري از پاسخ و اصلاح باوراي فراشناختي که منجر به الگوهاي تفکر ناسالم  مي گردند.

محصولات مرتبط

نام محصول تعداد صفحات سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

۳

پروتکل معنا درمانی

۱۱ ۱۹۵۹

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

۲۰۱۱

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

۲ ۲۰۰۴

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

۲

پروتکل پکیج آموزش درمان فراشناخت

۲

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

۲۱

پروتکل اجتماع درمان مدار

۳۰